Mahalli idareler seçimi 2024 ne zaman yapılacaktır?

Mahalli idareler seçimi 2024 ne zaman yapılacaktır?

YSK, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler (Belediye) Seçimleri'nde aday olabilmek için kamu görevlilerinin 1 Aralık Cuma günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğini bildirdi.

Mahalli idareler seçimleri 2024 ne zaman yapılacak?

Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. 

Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükmüne istinaden, mahalli idareler seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacaktır.

1- Aday olmak isteyen;

a) Hâkimler ve savcılar,

b) Yüksek yargı organları mensupları,

c) Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,

ç) Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,

d) Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları
hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,

e) Subay ile astsubaylar,

f) Siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile

g) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile
üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların
yönetim ve denetim kurullarında görev alanların,

en geç 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar 2839 sayılı Kanun’un 18’inci
maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine ve ayrıca bunlar
için aynı Kanun’un 19’uncu maddesinde yer alan görevden ayrılmaya ilişkin hükümlerin
uygulanmasına,

2- Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların en geç 1 Aralık
2023 Cuma tarihinden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 1
Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar vermeleri gerektiğine,

3- Aday olmak isteyen siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de
en geç 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar istifa etmeleri gerektiğine ve istifa
etmelerine ilişkin esas ve usullerin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 40’ıncı maddesi
uyarınca belirlenmesine,

4- Karar örneğinin;
a) Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

b) Karar özetinin duyuru halinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda ilânına,

c) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr adresinde ve Yüksek Seçim
Kurulu kurumsal portalında yayımlanmasına, 19.10.2023 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir.

Yüksek Seçim Kurulu - YSK 

Takip Et, Fırsatları Yakala!